Rezumat

Un firewall este esențial pentru a proteja rețelele unei societăți, filtrând traficul neautorizat și prevenind accesul nedorit la sistemele și datele critice. În același timp, o soluție VPN oferă securitate în comunicarea online, asigurând criptarea datelor transmise și facilitând accesul securizat la resursele interne ale companiei, inclusiv de la distanță acesta fiind si modul utilizat de către MNIR in relația cu colaboratorii săi si chiar si cu angajații.

Solutie Firewall & VPN pentru MNIR

de Echipa PMIR

 • 12,000.00

  Total necesar
 • 0.00

  Suma stransa
 • 157

  Zile ramase
 • Target Goal

  Tip finalizare proiect
Procent strans :
0%
Minimum amount is €5 Maximum amount is € Put a valid number
Muzeul National de Istorie a Romaniei, România

Echipa PMIR

7 Proiecte | 0 Campanii favorite

Despre autor

Descriere proiect

 • Rezumat:

  Un firewall este esențial pentru a proteja rețelele unei societăți, filtrând traficul neautorizat și prevenind accesul nedorit la sistemele și datele critice. În același timp, o soluție VPN oferă securitate în comunicarea online, asigurând criptarea datelor transmise și facilitând accesul securizat la resursele interne ale companiei, inclusiv de la distanță acesta fiind si modul utilizat de către MNIR in relația cu colaboratorii săi si chir si cu angajații.

 1. Obiective:

  După analiza și evaluarea infrastructurii IT existente in cadrul MNIR am cocluzonat ca o soluție de Firewall si VPN ar atinge obiectivele pe care departamentul IT le dorește îndeplinite in conformitate cu politica sa de securitate:

 • Securitatea Datelor: Asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor prin implementarea unui firewall și a unei soluții VPN pentru protejarea împotriva amenințărilor și accesului neautorizat.
 • Controlul Accesului: Definirea și implementarea regulilor de acces pentru firewall, precum și gestionarea autentificării și autorizării în cadrul soluției VPN, pentru a limita accesul la resursele critice doar la utilizatorii autorizați.
 • Monitorizare și Detectare: Implementarea unui sistem de monitorizare activă și detectare a evenimentelor pentru firewall și VPN, pentru a identifica și reacționa rapid la potențiale amenințări sau comportamente anormale.
 • Performanță Optimă: Configurarea optimă a soluțiilor VPN și firewall pentru a asigura o performanță eficientă a rețelei, evitând posibile blocaje sau întârzieri în transmiterea datelor.
 • Actualizări și Patch-uri: Menținerea în permanență a echipamentelor și software-ului asociat la zi prin aplicarea regulată a actualizărilor și patch-urilor de securitate pentru a remedia vulnerabilitățile și a asigura o protecție continuă.
 • Documentarea soluțiilor IT implementate și instruirea personalului în utilizarea lor
 1. Cerințe tehnice:

 – Analiza și evaluarea infrastructurii IT existente, inclusiv hardware și software: IT Assist si Asociația PMIR

  – Furnizor soluție Firewall si VPN: IT Assist

  – Realizarea unui plan de implementare, în funcție de priorități și resursele disponibile: Departament IT din MNIR & IT Assist & Fundația Prietenii MNIR

 1. Termene și buget:

 Analiza si stabilirea soluție Firewall & VPN:

Buget: 

– servicii = 0 euro

Termen de execuție: 

xx.xx.2024

 • Solutie Firewall & VPN (Fortinet)

Buget: 

– licențe = 3.000 euro/an

– servicii =

Termen de execuție: 

xx.xx.2024

 • Implementare soluție Firewall & VPN

Buget: 

– servicii = 10 – 21.000 euro (depinde de soluția aleasa)

Termen de execuție: 

xx.xx.2024

  – Monitorizarea și raportarea progresului proiectului către părțile interesate

 1. Echipă și responsabilități:

Implementare Soluție Firewall si VPN – IT Assist & Departamante IT din MNIR

Project management: Fundatia Prietenii MNIR & IT Assist

 1. Starea actuală și așteptată:

TBD

  – Evaluarea situației actuale și identificarea provocărilor și deficiențelor

  – Definirea stării dorite după implementarea soluțiilor IT

  – Măsurarea și monitorizarea progresului proiectului și satisfacția celor interesați