d

Politica de Confidențialitate/GDPR

I. Identificare:

Fundația „Prietenii Muzeului de Istorie a României” este o persoana juridica de drept privat fără scop patrimonial, constituită în conformitate cu dispozițiile legale din Romania, cu sediul în Jud. Ilfov, Com. Mogoșoaia, Sat Mogoșoaia, Str. Armeneasca nr. 3, et. 1, camera 2, CIF 46994960, înscrisa in Registrul Special al Asociațiilor si Fundațiilor sub nr. 107/PJ/06.09.2022, e-mail: [email protected] („Fundația”).

Fundatia detine si administreaza web site-ul: www.pmir.org („Site-ul”), precum si o serie de canale online in scopul promovării activitatii si evenimentelor Fundatiei in social media oficial si formal confirmate de Fundatiei ca apartinand acesteia („Canalele Social Media”).

II. Scopul Prezentei Politici (nota de informare si drepturi):

Prezenta Politică de Confidențialitate/GDPR („Politica”) reprezintă nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal si obligațiile Fundației privind confidențialitatea/protecția datelor cu caracter personal, incluzând descrierea modalităților în care Fundația colectează si prelucrează datele cu caracter personal si drepturile rezervate si accesibile celor care furnizează datele.

Prezenta Politica si procedura inclusa au rolul de a informa cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în aplicarea dispozițiilor si conform scopului Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul GDPR”).

Conform Regulamentului GDPR „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale („Date Personale”).

Regulamentul GDPR poate fi vizualizat (in integralitate si multiple traduceri) prin accesarea: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32016R0679.

In scopul respectării dispozițiilor legale aplicabile si practicilor Fundatiei, prezenta Politică va putea fi
revizuita, modificata si actualizata periodic, iar cu fiecare modificare valabila, forma actualizata se va
publica pe site-ul nostru, la pagina https://pmir.org/politica-de-confidentialitate-gdpr/.

III. Datele Personale Colectate de Fundatie:

III.1. Modalitati: Prin intermediului Site-ului, online si offline, activitatii si evenimentelor Fundatiei sau in cadrul carora Fundatia are rol de partener, se pot colecta date in următoarele modalitati:

a) Prin transmiterea Datelor Personale catre Fundatie la crearea de conturi, publicarea de comentarii, participarea la activitatile Fundatiei, prin forma scrisa (olograf sau completare formulare), fotografii sau alte tipuri de inregistrari video si audio in contextul in care participati la un eveniment, conferinta, sedinta de orice organizate de Fundatie;

b) Prin utilizarea Site-ului, Canelelor Social Media sub forma datelor personale colectate automat prin simpla utilizare, vizualizare sau interactiunea de orice fel cu Site-ul si Canalele Social Media.

III.2. Date Personale Efectiv Colectate: informatiile privind identificarea sau care pot identifica o persoana fizica pe care le colectam si prelucram sunt:

a) Date de contact, abonare newsletter/informări specifice si de profil, precum si date specifice l momentul sustinerii activitatii Fundatiei: Informatii cu caracter personal, precum numele, prenumele, nume de utilizator, data nasterii, numărul de telefon, date legate de profilul profesional, varsta, adresa postala, numărul de telefon si adresa de e-mail, atunci cand va inregistrati pentru Site-urile noastre (cont, newsletter, buletine, materiale informative privind activitatea Fundatiei, astfel cum vor putea fi disponibile la discretia exclusiva a Fundatiei), atunci când va inregistrati pentru lista noastra de discutii, când va inscrieti la un eveniment, comunicati sau interactionati in alt mod cu noi, atunci când donati, sponsorizati, achizitionati si, in general, sustineti patrimonial activitatea Fundatiei;

b) Date referitoare la preferinte sau interese: Preferinte alese pentru notificari, comunicari de marketing si modalitatea in care este Site-ul afisat;

c) Profilul de social media: la interactiunea cu Site-urile noastre prin intermediul diferitelor retele de social media, cum ar fi atunci cand va conectati cu contul de Facebook pe Site-urile Noastre sau apreciati pagina pe Facebook sau cand ne urmariti sau partajati continutul pe Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram sau alte site-uri, este posibil sa primim informatii din acele retele sociale, inclusiv datele dumneavoastră de profil, nume de utilizator asociat cu contul si orice alta informatie permiteti retelei sociale sa furnizeze către terti.

d) Continutul generat de utilizator (CGU) comentarii, conversatii si opinii: cand ne contactati direct, de exemplu prin e-mail, prin telefon, prin posta sau prin completarea unui formular online sau prin participarea la un chat online sau eveniment, va vom înregistra comentariile si opiniile. De asemenea, vom înregistra comentariile si opiniile pe care le exprimati atunci cand raspundeti la sondaje, participati la evenimentele pe care le desfasuram.

e) Informatii care se colectează automat: Când utilizati Site-urile noastre, Canalele noastre Social Media putem colecta in mod automat informatii despre cum accesati sau utilizati Site-urile/Canalele Social Media sub forma tehnologiilor tip cookies, prezentate si descrise in detalii la Anexa 1 din prezenta („Cookies”), precum si la adresa: https://pmir.org/politica-cookie-uri-ue/. Folosim aceste informatii pentru a imbunatatii si personaliza experienta dumneavoastră de utilizator, pentru a monitoriza si imbunatatii Site-urile noastre si/sau Canalele Social Media.

IV. Datele Personale care NU SUNT Colectate de FundatieNU colectam si nu prelucram Date Personale Sensibile, precum:

– Originea rasiala ori etnica;
– Opiniile politice;
– Orientările religioase si filozofice;
– Sănătatea ori condiția medicala;
– Antecedentele penale;
– Apartenenta la sindicate;
– Date genetice ori biometrice;
– Viata ori orientarea sexuala.

Fundatia nu solicita si nu accepta primirea Datelor Personale Sensibile, orice comunicări de astfel de date efectuate prin orice mijloc către Fundatie nu vor putea atrage răspunderea sau obligatia Fundatiei pentru colectarea si procesarea Datelor Personale Sensibile nesolicitate de Fundatie. In scopul respectării cadrului legal aplicabil, Fundatia va trebui avertizata de persoana care din eroare a furnizat astfel de Date pentru eliminarea acestora si aplicarea procedurilor legale incidente.

V. Controlul asupra Datelor Personale colectate de Fundatie:

In cadrul conturilor pe Site, puteti actualiza informatiile de profil, nume, adresa si puteti schimba preferintele de distribuire a datelor (conform procedurile disponibile in contul si profilul respectiv).

In cadrul comunicarilor prin intermediul e-mailului, puteti renunta la primirea comunicărilor prin e-mail accesand linkul „dezabonare” furnizat in astfel de comunicări. Facem toate eforturile pentru a prelucra cu promptitudine toate cererile de dezabonare. Nu puteti renunta la comunicarile legate de serviciile aferente functionalitatii contului de utilizator (ex. verificarea contului, modificările/actualizările caracteristicilor serviciului, notificarile tehnice si de securitate etc).

Referitor la datele furnizate prin sustinerea activitatii Fundatiei (acte cu efect patrimonial) sau prin participarea la evenimentele Fundatiei (conform documentatiei legale incheiate care justifica colectarea si procesarea datelor, precum si conform diverselor formulare de consimtamant, in functie de caz), modificarea, stergerea datelor, orice revizuiri sau eliminari ale datelor sau eliminarea numelui sau comentariilor de pe Site, Canele Sociale Media sau de pe un continut afisat public, ne puteti contacta direct conform Capitolului VIII prin prezenta Politica.

VI. Scopul Colectării si Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

Fundatia colectează si prelucrează Date Personale:

a) In scop legal, in cadrul operatiunilor de sustinere a activitatii Fundatiei (încheierea de contracte, emitere sau procesare facturi si plati, operatiuni specifice donatiilor, sponsorizărilor, participării cu titlu gratuit sau oneros la evenimentele Fundatiei si toate si orice astfel de documentatii necesare pentru formalizarea acestor relatii, conform legii);
Temeiul legal: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

b) In scopul furnizării accesului si dreptului de utilizare conturi, si/sau a dreptului de vizualizare newsletter, buletine informative etc. oferite de Fundatie prin Site si Canale Social Media si/sau a dreptului de participare la evenimentele si activitatea Fundatiei;
Temeiul legal: consimțământul exprimat;

c) In scopul comunicărilor de promovare, marketing si vizibilitate evenimente si activitati ale Fundatiei si/sau partenerilor Fundatiei;
Temeiul legal: consimțământul exprimat;

d) In scopul functionarii tehnice a Site-ului, Canalelor Social Media, conformării cu diverse obligatii legale in cadrul solutionarii si cererilor, petitiilor si solicitărilor primite, protectiei legale a intereselor, activitatii si imaginii Fundatiei, detectării fraudelor;
Temeiul legal: interesul legitim de asigurare a functionalitatii resurselor Fundatiei, conformarea cu obligatiile legale si interesul legitim de a proteja Fundatia conform legii.

VII. Persoanele si teritoriile cărora Fundatia le poate furniza Datele Personale:

Datele Personale pot fi furnizate destinatarilor prevazuti in Anexa 2 care actioneaza in calitate de parteneri si furnizori autorizati ai Fundatiei in scopul operării si functionarii serviciilor de gestionare efectiva a colectării si prelucrării Datelor Personale, precum operatorii platformelor online, furnizorii de servicii management Canale Social Media etc.

Site-ul Fundatiei poate prezenta si oferi conexiuni către alte web site-uri, aplicatii sau platforme care nu sunt detinute de sau sub controlul direct sau indirect al Fundatiei, ci de alte entitati. Fundatia nu este responsabila pentru astfel de web site-uri, aplicatii sau platforme, iar prezenta Politica nu se aplica acestora. Este important sa va informati in mod adecvat si specific cu privire la politicile si normale acestora entitati care ar trebui sa se regăsească in cadrul respectivelor web site-uri, aplicatii sau platforme.

VIII. Drepturile privind Datele Personale. Exercitare si Modalitati de Contact:

Fundatia respectă si protejează drepturile persoanelor vizate în legătură cu protectia Datelor Personale.

Drepturile pe care le puteti exercita in legătura cu Datele Personale sunt:

a) dreptul de a solicita Fundatiei accesul la Datele Personale – puteti oricând sa solicitati informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii acestora, perioada de stocare a acestora;
b) dreptul de a solicita rectificarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal care nu mai corespund situatiei actuale;
c) dreptul de a va retrage consimtamantul pe care l-ati acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si de a solicita stergerea acestora (retragerea consimtamantului nu va afectata legalitatea prelucrării efectuata pe baza acestui consimtamant, înainte de retragerea lui);
d) dreptul de a solicita restrictionarea prelucrării pana la efectuarea rectificării datelor cu caracter personal sau, in măsura in care va opuneti prelucrării, pana la momentul solutionarii acestei cereri;
e) dreptul de a va opune prelucrării Datelor Personale in scopuri de marketing;
f) dreptul la portabilitate, puteti să solicitati, în conditile legii, să furnizăm datele dumneavoastră cu caracter personal unei alte entități;
g) dreptul de a va adresa cu o plângere in fata unei autoritati de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal sau instantelor de judecata; Autoritatea competentă la nivel national este Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Plângerea poate fi depusă direct la sediul Autoritătii de Supraveghere din Bucuresti, Sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30 ori comunicată prin mijloace electronice, la adresa de e-mail [email protected].

Toate si orice drepturi si solicitari privind Datele Personale pot fi adresate folosind:

a) formularul online de pe Site: https://pmir.org/contact-us/ sau
b) adresa de e-mail [email protected] sau
c) telefon: 0726.688.611 sau
d) corespondenta scrisa la adresa: Jud. Ilfov, Com. Mogoșoaia, Sat Mogoșoaia, Str. Armeneasca nr. 3, et. 1, camera 2.

Va rugam sa specificati in mod clar informatii pe care le doriti transmise, revizuite, modificate, cu privire la care doriti sa încetam prelucrarea sau pe care doriti sa le stergem.

De asemenea, ne puteti contacta daca aveti orice întrebare sau nelămurire legata de prelucrarea datelor personale, utilizând optiunile de contact de mai sus.

IX. Perioadele de stocare a Datelor Personale:

Ca regulă generală, Fundația va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, cu respectarea procedurilor si termenelor legale obligatorii aplicabile operatiunilor legale care au condus la colectarea si procesarea Datelor Personale.

În cazul în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Fundația va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără a afecta valabilitatea prelucrărilor efectuate în baza si conform consimtământului initial.

La cerere, puteți obține informații suplimentare despre termenele de păstrare aplicabile datelor dumneavoastră cu caracter personal.

X. Masuri de Protectie:

Fundatia implementează si actualizează periodic toate măsurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea securitătii datelor cu caracter personal.

In acest scop sunt folosite masuri fizice de protectie adecvata, precum si solutii de criptare corespunzătoare datelor stocate in orice mediu online sau electronic.

Niciun sistem de securitate nu este impenetrabil si nu putem garanta in proportie de 100% securitatea sistemelor noastre.

Daca orice informatie aflata sub controlul nostru este compromisa ca urmare a unei brese de securitate, vom lua masurile rezonabile de investigare si vom informa persoanele ale căror informatii ar fi putut fi compromise si vom lua alte masuri, in conformitate cu orice lege ori reglementare aplicabila.

XI. Legea Aplicabila – Actualizări:

Prezenta Politica este guvernata de legislatia aplicabilă pe teritoriul Romaniei si Uniunii Europene.

Fundatia poate modifica si actualiza prezenta Politica, conform publicărilor efectuate pe Site in mod corespunzător.

 

Anexa 1

Cookies

https://pmir.org/politica-cookie-uri-ue

 

INFORMATII COLECTATE PRIN COOKIE-URI

Folosim cookie-uri pentru a personaliza continutul si anunturile, pentru a oferi functii de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.

În cazul în care alegeți să continuați să utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie, prin bifarea unei căsute.

Puteti, în orice moment să vă modificati sau să vă retrageti acordul privind cookie-urile de pe website-ul nostru.

COOKIE-URILE CONȚIN DATE PERSONALE?

Cookie-urile în sine nu solicită informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale pot fi colectate prin utilizarea Cookie-urilor doar pentru a facilita anumite functionalităti pentru utilizator.

CUM PUTEȚI MODIFICA SETĂRILE COOKIE DIN BROWSER-UL DUMNEAVOASTRĂ?

Aplicatiile folosite pentru accesarea paginilor web permit salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web.

Majoritatea browserelor oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului.

Lista cookie-uri utilizate de acest website

Pentru mai multe detalii despre Cookie-uri si politica Cookie, vă rugăm accesati următorul link: https://pmir.org/politica-cookie-uri-ue/.

 

Anexa 2

Partenerii Autorizati ai Fundatiei
Destinatari Date Personale

In scopul gestionarii si operării mijloacelor de colectare si prelucrare:

  • nu exista pentru moment